By mixing replica watches uk different amounts of silver, copper, platinum rolex replica or palladium, you replica watches can extract different kinds of 18ct gold: gold, pink gold swiss replica watches or white gold.
By mixing replica watches uk different amounts of silver, copper, platinum rolex replica or palladium, you replica watches can extract different kinds of 18ct gold: gold, pink gold swiss replica watches or white gold.
Solcelleanlæg - TM-Elektric
I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Solcelleanlæg

LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING

0

Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte – ikke mindst fordi det forventes at elprisen vil stige i fremtiden.

Solcelle-teknologien har gennemgået en rivende udvikling og det betyder at både effektiviteten og levetiden er blevet væsentligt forbedret. Priserne for solceller er faldet kraftigt de senere år og der er nu flere muligheder for fradrag og tilskud i forbindelse med installationen.

Samlet set betyder det, at der er mange penge at spare på længere sigt ved at investere i solceller.

Du producerer din egen el og dermed er din husstand mere miljøvenlig.

 


 

SOLENERGI FOR ALLE

I dag koster en kWh ca. 1,90 kr. inkl. moms*, men Energistyrelsens prognose viser en stigning de næste 10 år på 4-7% årligt. Hvis du er selvforsynende med strøm fra dit eget solcelleanlæg, vil du ikke blive påvirket af en kommende prisstigning, da du producerer din egen strøm.

* Ifølge DONG Energy, dec. 2011

For den økonomibevidste . . .
Dit solcelleanlæg fremstiller strøm ved at omdanne solens energi til 230 volt vekselstrøm. Strømmen er magen til den el, som kommer ud af dine stikkontak­ter. Producerer du mere strøm end du aftager, kan du gratis lagre det på el-nettet. I praksis foregår det ved, at du kan bruge det offentlige el-net som batteri for den strøm, som du har i overskud. Det kaldes net­tomålingsordningen og betyder, at din elmåler løber baglæns, når du producerer mere strøm, end du selv kan bruge. Når du har brug for strømmen, kan du hente den tilbage uden at du skal betale for den. Når året er omme, betaler du altså kun for den strøm, du ikke selv har produceret.

For den miljøbevidste . . .
Solenergi er verdens reneste energi. Et solcelleanlæg udleder ingen forurening og ingen affaldsprodukter til miljøet. Installerer du et anlæg på 6 kW, der ved optimal placering producerer ca. 5.500 kWh om året, sparer du faktisk miljøet for ca. 2.750 kilo CO2 om året.

For bygningsejeren . . .
Tre ud af fire ejendomsmæglere oplever, at køberne har øget fokus på det lovpligtige energimærke, som huse i dag skal have. Det viser en undersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening og Bygherrefor­eningen. 92 procent af ejendomsmæglerne siger endvidere, at det er vigtigt for kunderne med et lavere energiforbrug og dermed lavere faste udgifter.

Din investering i et solcelleanlæg kan således gøre dit hus mere attraktivt, i form af bedre energimærke og lavere energiudgifter.

Nettomålingsordningen er en ordning, så du kan bruge det offentlige elnet som batteri for den strøm, du får i overskud fra solcelleanlæget. I princippet løber din elmåler baglæns, når du produ­cerer mere strøm, end du selv kan bruge, og du kan hente strømmen tilbage uden at betale for den, når du har brug for det. Ordningen omfatter alle typer vedvarende energianlæg, som leverer strøm til private og offentlige bygninger, op til 6 kW.

 

INVESTERING OG ØKONOMI

1Investering i et solcelleanlæg kan være kompliceret at gennemskue rent økonomisk. Her kan du se en forenklet illustration af, hvor lang tid det tager at tjene investeringen hjem.

Den lyse kurve viser værdien af den strøm dit anlæg producerer. Da prisen for el stiger år for år, vil din el-produktion blive mere og mere værd for dig som forbruger, svarende til den udgift du ellers skulle have betalt til dit energiselskab også selvom du reelt ikke laver mere strøm en året før.

Har du pengene på forhånd, vil den kontante gevinst af din årlige produktion kunne tilbagebetale anlægget på ca. 12 år. Skal anlægget finansieres via lån, vil den reelle pris og den samlede tilbagebetalingsperiode afhænge af den aftale du indgår omkring finansieringen.

Den mørke kurves begyndelse indikerer anskaffelses­prisen for et solcelleanlæg, monteret og inkl. moms.

Så længe den mørke kurve befinder sig under nul, svarer det til, at din kontante gevinst ved egen produk­tion betaler af på investeringen. Når kurven passerer nul, er investeringen tilbagebetalt, hvorefter du i årene fremover laver gratis strøm til dig selv og dermed årligt sparer penge i kr. svarende til værdien af din årlige el-produktion.  

Håndværkerfradraget
fortsætter i 2012. Det betyder, at private kan få håndværkerfradrag for ar­bejdsløn (inkl. moms) til service og vedligeholdelse i hjemmet – herunder opsætning af solcelleanlæg. Fradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person over 18 år i husstanden.

Afskrivninger
Der er i dag en mulighed for at afskrive investeringen af solceller. For nogle kan det gøres med fordel, for andre ikke. Det afhænger blandt andet af din privatøkonomi, spørg din revisor om hvilke regler og ordninger, du med fordel kan be­nytte, når du skal investere i et solcelleanlæg.

 

SÅDAN FUNGERER ET SOLCELLEANLÆG

2Solceller har den evne at de kan opfange og omdanne solens stråler til elektrisk energi, som kan bruges di­rekte i stikkontakten.

I praksis betyder det, at man installerer nogle solpane­ler på sit tag og en vekselretter i boligen. Vekselrette­ren tilsluttes boligens el-installation, samtidig med at el-måleren udskiftes. Herefter er solcellerne klar til at producere strøm når solen skinner.

Strømmen der produceres er jævnstrøm, og for at du kan bruge denne strøm i stikkontakterne, skal den omdannes til vekselstrøm. Dit solcelleanlæg skal derfor tilsluttes en vekselretter (også kaldet en inverter), som konverterer den fra jævnstrøm til vekselstrøm.

 

 

 
GODE RÅD TIL PLACERING OG INSTALLERING

3Placering
For at få den største el-produktion er det vigtigt at solcellerne placeres optimalt. Det betyder, at de efter danske forhold ideelt skal placeres i en vinkel på 38 grader, direkte mod syd. Hældninger fra 15 - 60 grader producerer også strøm - dog med lavere udbytte.

Ved alle løsninger bliver solcellerne monteret på skin­ner, som enten fastgøres til husets tagkonstruktion, mur eller på et fundament i jorden. Hvis du planlægger en placering på taget, er det vigtigt at tagkonstruktio­nen er egnet i forhold til vægt, vejr og vind. Her er det vigtigt, at du kontakter en fagmand.

Undgå skygger
Da solceller er følsomme overfor skyggepåvirkninger, er det vigtigt, at du placerer dit anlæg, så du undgår skygger i løbet af dagen. Det er typisk træer eller modstående bygninger, som kaster skygger, men du skal også være opmærksom på parabolen, flagstangen, skorstenen eller kvistene på huset. Endelig er det vigtigt, at du placerer solcel­leanlægget, så du har adgang til det, hvis det bliver nødvendigt at fjerne sne eller blade.

Solcellerne skal helst placeres direkte mod syd. De kan også placeres øst eller vestvendt, men det vil betyde et fald i effektiviteten. De fleste installerer deres solcelleanlæg direkte på taget. Det er dog også muligt at installere dem på jorden som et jordanlæg eller på facaden.

 

GARANTIER OG LEVETID

4Hos TM-Elektric står vi inde for garantien og ydelsen af det solcelleanlæg, du køber. Og vores anlæg er naturligvis testet og certificeret.

Man kender endnu ikke den eksakte levetid for et solcelleanlæg, da de praktiske erfaringer er relativt begrænsede. Rundt omkring i verden sidder solcel­leanlæg, der er mere end 30 år gamle og som fortsat producerer elektricitet. Levetiden for nye solcelle­anlæg vurderes i følge Dansk Solcelleforening, til at være mere end 30 år.

Produktgaranti
Producenterne af solcelleanlæg lover typisk en pro­duktgaranti på mellem 5 og 10 år på solpaneler og vekselrettere.

Garanti for el-produktionen
Et solcelleanlæg er et produktionsanlæg, og derfor gives der også garanti for anlæggets ydelse. Det kan eksempelvis være en effektgaranti på 90 procent efter 10 år og 80 procent efter 25 år.

BRUG OS
Et solcelleanlæg er en langsigtet investering, som du skal kunne glæde dig over i mange år. Tag derfor TM-Elektric med på råd i gennem hele processen.

Det tager typisk 2 til 3 dage at montere et komplet solcelleanlæg. Og hos TM-Elektric tilmelder vi derefter anlægget til forsy­ningsselskabet og energinet.dk.

 


 

Der kommer mere specifik information om vores solcelleanlæg her - vi er i fuld gang med at opdatere hele hjemmesiden.

Free Professional Joomla Templates designed by Hosting